Categories
Интересно

Защо учените смятат за необходимо внедряването на домашни системи за обратна осмоза във всеки дом или професионални машини – за офиса или в производствените предприятия?

Да разгкедаме какъв е съставът на водопроводната вода. Почти навсякъде има желязо, хлор, цинк, мед, формалдехид, арсен, феноли, бензен, живак, вируси и бактерии, причиняващи дизентерия, продукти от петролната  промишленост. Представете си по малко от всичко това ежедневно поемаме в стомашно-чревния тракт. Разбира се, всеки от вас, който не ползва качествени филтри за вода. Прозрачна субстанция с неизвестно съдържание – по скоро така трябва да наричаме водата, която консумираме от крана в нашите домове. Всички знаем, че в човешкото тяло е почти 78% вода и трябва да пием поне 2 литра вода на ден. Така само за една година ние се обръщаме в склад за химически вещества.

Реално при консумацията на тази вода резултатите са много плашещи: като начало загуба на  мотивация и намалена трудоспособност, а края са множество онкологични заболявания.

Веднага можем да сметнем, че ще решим проблема с използването на вода от бутилка, което започва да бъде все по модерно. Истината обаче е много различна. Водата в бутилка оставена няколко часа на слънцето или пътувайки в камион при външна температура над 30 градуса, е ОТРОВНА.

Филтър за питейна вода – система за обратна осмоза  – необходимо устройство за всеки дом?

Инвестицията в система за обратна осмоза със сменяеми филтри, ни дава гаранция за чистотата на водата за пиене и ни спестява средства, хамалогия по носенето на пълните бутилки и не на последно място – освобождаваме природата от пластмасата, която никой не рециклира (или почти никой). Системата се инсталира лесно под кухненската мивка, като се монтира допълнителен кран или се заменя съществуващия с трипътен такъв. Дадените пари  се връщат за няколко години в зависимост от избрания модел. За първи  ще можете да контролирате процеса: от неизвестната течност в бутилката или водопровода, ще имаме реална представа какво пием.

Промишлените филтри за вода подобряват значително бактериологическия  и химическия състав на водата, но са далеч от стойностите, които може да постигне една малка домашна система, а още по далеч от стойностите приети от световната общност. Ситуацията се влошава ежегодно поради износването на водопреносната мрежа. Контролните органи измерват качеството на водата след пречиствателните станции, а какво излиза от чешмата на крайния потребител – никой не го интересува. Вторият проблем е огромните количества ХЛОР, който се добавя за дезинфекция. Той атакува стоманените тръби, причинява корозия, а зaедно с това обогатява водата с тежки метали и други замърсяване. Освен това е и канцерогенен.

През последните 2 десетилетия леталния изход поради  онкологични заболявания е нараснал няколкократно. Като основна причина  за възникването на туморни образования,  учените залагат на влошената екологична ситуация.  Хлороформа, съдържащ се във водопроводната вода, помага за образуването на рак на бъбреците и черния дроб, а живака и арсена – предизвикват анемия и натравяне на организма.

Какво представляват филтрите за обратна осмоза?

Системите за обратна осмоза за питейна вода са задължителни в дома, офиса или производственото предприятие. Консумацията на пречистена вода е толкова естествено, колкото и хигиена на ръцете преди хранене, да не се консумира нещо, което е паднало на пода, да се почистват с дезинфекционни препарати нови рани. Филтрирането на водата през 21 век вече не е лукс, а задължителна необходимост за изродените  условия на замърсената природа и трагичното състояние на водопреносната мрежа!

Къде може да използваме системите за обратна осмоза за пречистване на водата

Питейно-битово консумация (апартаменти,къщи, офиси, ваканционни домове с сондажна вода,  медицински заведения, фитнес центрове, ресторанти), пермиатна вода за топлотехниката. Вместо дестилирана вода в електронната и хранително-вкусовата промишленост. При обезсоляване на морска вода – кораби, острови.

Технологията за пречистване на водата с обратна осмоза се налага като основен процес от началото на 60-те години на 20-ти век. В началото, обратна осмоза основно с ползва за обезсоляване на морска вода, но вече този ефикасен процес има огромно приложение:  благодарение на обратна осмоза ежедневно се филтрират милиони тона питейна вода в по целият свят.

Технология обратна осмоза

Истинският процес на обратна осмоза е технология за филтриране на водата на молекулярно ниво. Разбира, като всичко гениално,  се използва  практиката от самата Природа: като база се ползва процеса на обмяна на веществата в живите клетки – реално през стените клетките могат да преминат само молекули с точно определен максимален размер. В процеса за пречистване на вода със система за обратна осмоза, се използват различни материали за мембрани. Масова практика това е целулоза, които работи добре 6-7 месеца и след това започва да се прокъсва и да пропуска замърсяване. BestWater единствена ползва за материал целулоид (веществото за производство на фотофилмите от едно време) , чийто диаметър на порите е около 200 пъти по-малки от размера на вирусите и около 4000 пъти по-малък от размера на най-малките бактерии. Отделно,че животът на мембраната с целулоид е над 15 години. Всъщност се осъществява разделяне на водопроводната вода на пермиaтна (пречистена) и мръсна (пълна с отпадъчните вещества).

Как работи полупропускливата мембрана на филтърна система за обратна осмоза

Полупропускливата мембрана на филтъра за обратна осмоза е технологична мембрана от синтетични материали, които разделят водата на съставящите я елементи.  Ползвайки явлението дифузия, мембраната позволява преминаването през нея само определени молекули или йони, а  останалите вещества остават от другата страна на мембраната и с част от водата биват изхвърлени

Видове филтри за обратна осмоза

Последните години с масовото прилагане на технологията за обратна осмоза позволи прилагането на филтри за вода не само в промишлеността, но и за дома. В милиони домове вече са монтирани такива системи, което произвеждат питейна вода с най-високо качество. Получената вода на изхода на системата за обратна осмоза, е доказано за здравословна и най – полезна за човека. Водата е чиста, мека, неутрална, нискоминерализирана, а след системите на БестУотър – енергитизирана и ревитализирана. Като свойства тя е най-близо до разтопената вода от ледници. В продуктовата гама на БестУотър имаме разработени филтри за допълнителна минерализация, повишаване на редокс потенциала на водата, за алкализация, допълнително до ниво 0 ppm, a при ползване на неконтролирани сондажи и кладенци – обработка с UV лампа.

Каква е водата преминала през системите за обратна осмоза

Водата преминала през през филтрите за обратна осмоза бива освободена до 100% от съeдиненията на Fe (желязо), NH3 (амоняк),  NH4NO3 (амониеви соли), NO3 (нитрити), NO2 (нитрати), F (флуориди), SO₄²- (сулфати), Cl (хлор), HCO3- (бикарбонати), различни тежки метали, всички видове вируси, бактерии и  микроорганизми. И не на последно място – премахва 100% от варовика – водата става мека, пивка и приятна на вкус без никаква миризма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *